Eye Filmmuseum
Eye Filmmuseum
Sluit

Eye is schatbewaarder, pionier en gids in de wereld van de film en de kunst van het bewegend beeld.

www.eyefilm.nl
Eye Filmmuseum

De vrouw die de eerste lange animatiefilm maakte

Drie vrouwelijke filmmakers die je zou moeten kennen. In deze aflevering: Lotte Reiniger.

Ont­dek meer over het pro­gramma Women Make Film op de web­site van Eye Filmmuseum

Lang is de lijst van vrou­we­lijke film­ma­kers die onop­ge­merkt zijn geble­ven door het grote publiek. Een van hen is Lotte Rei­ni­ger, de Duitse ani­ma­tie­fil­mer die één van de meest ver­nieu­wende en geta­len­teerde was.

Still uit de film ​Die Abenteuer des Prinzen Achmed van Lotte Reiniger

1001 nacht

Met​Die Aben­teuer des Prin­zen Ach­med,​ver­fil­ming van het sprookje van Dui­zend-en-één-nacht, maakte ze één van de eer­ste lange ani­ma­tie­films. Het ver­haal gaat over prins Ach­med die, geze­ten op een vurig tover­paard, op het eiland Wak Wak belandt, waar hij prompt ver­liefd wordt op de mooie fee Pari Banu. De boze tove­naar Aba­na­zar steekt daar een stokje voor.

Chantal Akerman - Passages, deze zomer in Eye Filmmuseum

Silhouetten geknipt uit lood

Om deze film te maken gebruikte Lotte Rei­ni­ger de sier­lijke sil­hou­et­ten­tech­niek: van kar­ton en dunne, loden bla­den knipte zij figu­ren die doen den­ken aan wajong­pop­pen. Daar­mee geldt de film als een van de eer­ste lange tru­ca­ge­films. Na de oor­log maakte Rei­ni­ger, met haar man Carl Koch (die camera deed), tien­tal­len korte ani­ma­tie­films voor onder andere de BBC, meestal adap­ta­ties van de sprook­jes van Grimm en Ander­sen. Van de zes­tig zijn er rond de veer­tig bewaard gebleven.

Deze zomer in Eye: een verzwegen filmgeschiedenis, met vrouwen in de hoofdrol

Bekijk de animatiefilm van Lotte Reiniger in Eye Filmmuseum, met live muziek gespeeld door West Side Trio. Het is onderdeel van het belangrijke programma Women Make Film, waarin de verzwegen filmgeschiedenis van vrouwelijke makers verteld wordt.

Deze zomer in Eye: een verzwegen filmgeschiedenis, met vrouwen in de hoofdrol Bezoek Women Make Film

Meer verhalen van Eye Filmmuseum